Бараме креативна, енергична и посветена девојка за работа со деца во филмското училиште Тинтири Минтири. Предност имаат кандидати со искуство со работа со деца и со соодветно образование или студенти во областа на педагогија, психологија и слично.
Заинтересираните можат да остават свои податоци, кратка биографија и фотографија во инбокс или на мејл kc.tintirimintiri@gmail.com.