Отворени се уписите на нови членови во филмското училиште Тинтири Минтири за учебната 2019/20 година. Програмата е наменета за деца на возраст од 6 до 18 години.

3 FILMSKO LETO.00_16_14_32.Still004

Работиме според структурирана едукативна програма на менторска основа. Учениците учат сами да пишуваат, снимаат и монтираат филмови. При тоа ги запазуваме сите педагошки барања и дидактички принципи.

Нашата воспитна и образовна цел ја исполнуваме со јавно прикажување на работата во текот на годината, како и на завршна филмска премиера:

– Кино премиера на сите филмови создадени од деца на меѓународен филмски фестивал.

– Телевизиско и интернет емитување на сите реализирани проекти.

1 FILMSKO LETO.01_01_42_22.Still028

Работиме во неколку аудио-визуелни области: филмска и тв глума, филмско и тв сценарио, филмска и тв режија, креативно пишување, анимација, водители, радио драма, градење однос кон камера и јавен настап.

Групите со кои работиме се поделени во тесни возрасни категории. Бројот на членови во групите не надминува 15.

Screenshot_2

Часовите се одржуваат како блок часови еднаш во неделата во студио на Тинтири Минтири. Снимањата се организираат во посебни, дополнително одредени термини.

Учењето во Тинтири Минтири е првенствено практично – постојани снимања и теренска работа на сет што само по себе создава голема искуствена подлога кај децата.

Неколку пати во годината Тинтири Минтири организира дополнителни активности во вид на натпревари, фестивали и снимање на филмови, во кои децата можат да се вклучат зависно од интересот и афинитетите.

DSC08003

Месечното членство изнесува 1.500 ден. и се уплаќа на уплатница на жиро сметка на училиштето најдоцна до 15-ти во месецот.

Сите заинтересирани нови членови треба да ја пополнат ПРИЈАВАТА или да испратат основни податоци на нашиот мејл kc.tintirimintiri@gmail.com (име и презиме, возраст, училиште, контакт на родител). Повеќе информации во правилникот подолу во текстот и на телефон 078 30 21 61.

Пред да ја пополните пријатава, внимателно прочитајте го ПРАВИЛНИКОТ.