All posts by Kalina

15авг/19

ПРАВИЛНИК

Пред да се пријавите ве молиме внимателно прочитајте го правилникот. Месечното членство во Тинтири Минтири изнесува 1.500 ден. и се плаќа секој месец најдоцна до 15-ти на уплатница на жиро сметка наRead More…

15авг/19
thumbnail za lazga

Лажга, краток игран филм

Сакајќи да привлече внимание и да биде опкружена со пријатели, Ана со лесно срце лаже и мами. Сепак, останува сама кога и е најпотребно… Филмот е работен како завршен филмски проект воRead More…

09авг/19
1 FILMSKO LETO.01_01_42_22.Still028

Тајна забава, краток игран филм

Група деца подготвуваат роденденско изненадување за својата другарка. Но, по игра на случајот нивната добра намера се претвора во непријатно изненадување за наставникот. Филмот е работен како завршен филмски проект во учебнатаRead More…