Ви се случило ли и вам вака да се уплашите? Погледнете ја вежбата со Мила и Бране.