Последниот од низата осум кратки филмови од деца и за деца, “Шаторот”, се снимаше на Горно Соње. Добра екипа, добро завршена работа.

1

6

2

3

4

5