Група деца подготвуваат роденденско изненадување за својата другарка. Но, по игра на случајот нивната добра намера се претвора во непријатно изненадување за наставникот.
Филмот е работен како завршен филмски проект во учебната 2018/29 година според идеја и сценарио на деца членови на филмското училиште Тинтири Минтири.