Гледајте не од понеделник до петок во 10.20 часот во периодот од 18 јули до 15 август на Македонската телевизија.

Улогите во серијата ги играат Ванчо Петрушевски, Александра Павлова, Илија Илиоски, Дубравка Киселички, Владо Дојчиновски, Kети Силјановска Илиевска, Соња Стамболџиоска, Горан Трифуновски, Билјана Јовановска, Емилија Мицевска и други, како и децата членови на филмското училиште Тинтири Минтири.

C0022.00_30_02_13.Still018

Овој проект е копродукција на Македонска телевизија и Аурипигмен продукција, а во соработка со филмското училиште Тинтири Минтири. Автор на проектот е Кузман Кузмановски.

Погледнете ја видео најавата подолу.