Почитувани,

во прилог се резултатите од аудицијата за серијалот радио драми Чиста 9-ка што се одржа на 26ти август и на 5ти септември 2017 година во Македонска телевизија.

Кандидатите се избрани врз основа на радиофоничност на гласот и врз основа на комплементарноста на актерите со драмските карактери.

Во наредниот период Тинтири Минтири ќе реализира повеќе проекти во кои ќе бидат вклучени и членовите на Тинтири Минтири кои не успејаа да добијат улоги во овој проект.

Одбрани кандидати:

Анастасија Петковска

Михаела Поп Ристовска

Мила Манојловски

Виктор Арсоски

Калина Ристевска

Ивана Дојчиновска

Леонид Короскоски

Софија Бислимоски

Лара Костовска

Димитриј Анѓеловски

Ана Јордановска

Михаела Сандева

Андреј Петковски

Марија Алексовска

Теона Митковска

Филип Ѓурчинвски

Анастасија Димитриевска