Една чудна посета на стоматолог. Погледнете ги Теона и Андријана!