Сите знаеме дека кучето е најдобриот пријател на човекот.

Но дали секогаш човекот заслужува да има таков пријател?

Филмот е работен како завршен филмски проект во учебната 2018/29 година според идеја и сценарио на деца членови на филмското училиште Тинтири Минтири.

3 FILMSKO LETO.00_16_14_32.Still004 3 FILMSKO LETO.00_16_34_12.Still002 3 FILMSKO LETO.00_22_08_08.Still001

3 FILMSKO LETO.00_16_14_32.Still004 3 FILMSKO LETO.00_23_42_44.Still005 3 FILMSKO LETO.00_25_48_18.Still007 3 FILMSKO LETO.00_26_40_22.Still006