Сите деца во одделението сакаат да победат на натпреварот за цртање. Сепак, победникот не е тој со најдобар цртеж, туку тој со најдобро срце.

Филмот е работен како завршен филмски проект во учебната 2018/19 година според идеја и сценарио на деца членови на филмското училиште Тинтири Минтири.