Група деца, изгубени во природа, сосема сами, без никаков контакт со светот… Филмска авантура која вниманието ќе ви го задржи до самиот крај. Филмот е работен како завршен филмски проект во учебната 2018/19 година според идеја и сценарио на деца членови на филмското училиште Тинтири Минтири.