Заврши и втората, најзабавната фаза од натпреварот. Овојпат биравме најпопулрен монолог на Фејсбук.

И еве, официјално ги прогласуваме победниците:

Лара Костовска (прво место),

Урош Марковски (второ место) и

Јелопи Седеу Нишевиќ (трето место).

Им честитаме на сите што се вклучија на натпреварот.

Погледнете ги уште еднаш најпопуларните монолози.