Оваа година во жири комисијата за натпреварот за најдобра изведба на монолог во организација на филмското училиште Тинтири Минтири ќе бидат:

ZIRI

Александра Павлова, актер

Горан Трифуновски – пајак, актер и музичар

Кузман Кузмановски, режисер

Пријавувањето за натпреварот се уште трае, а повеќе информации можете да видите на овој линк.