На Ема многу и се одеше на роденден кај Марко, ама ете Иван…