Погледнете ја актерската етида со Теодора и Ивана.