Погледнете дел од видео материјалите снимени со нашите членови на часот по ТВ репортажа одржан во Зоолошка Градина. Наскоро и останатите!