Неколку филмски вежби работени според идеја на нашите Тинтириминтитиџии.