Како да препознаeш лажго?

Еве повеќе начини како да препознаеш човек што лаже.

 1. Направете го тестот со ракување.

Сакате да знаете што некој мисли за вас? Може да научите многу за ова само преку ракување. Кога ќе ја подадете раката на некого за да се поздравите, дозволете им да можат да ја привиткаат вашата рака како што сакаат. Забележете што прават со раката:

1

 • Ако се ракуваат со вас горе-доле, тогаш ве гледаат како да сте на исто ниво.
 • Ако ја движат вашата рака нагоре или ја притискаат, тогаш ве гледаат како да сте на пониско ниво од нив.
 • Ако ја движат вашата рака нагоре, тогаш ве гледаат како на пониско ниво.
 1. Препознајте го лажгото од движењата на раката
 • Стегнати раце = неискреност или нервоза

5

 • Рацете на колкови = воздржаност или нервоза, но искрени

6

 • Како да држи нешто замислено= неискреност, нервоза или несогласување

7

 • Рацете прекрстени = неискреност, нервоза, несогласување

8

 • Рацете во џеб = неискреност, нервоза или несогласување

9

 • Дланките отворени = искреност

2

 • Прекумерно отворени дланки = добар лажго, пазете се

11

 • Ставање на чанта или кафе помеѓу двајца личности додека комуницираат = неискреност, нервоза или несогласување

12

 • Чешање на вратот = неискреност, нервоза или несогласување

13

 • Држење на брадата со рака = заинтересираност и искреност

14

 1. Откривање според движење на очите. Може да научите многу за некого ако ги проучите движењата со очите. Ние, луѓето сме предодредени да гледаме во одредени правци, зависно од тоа на што мислиме. Еве што се случува кога човекот мисли:
 • Нагоре и надесно: мислам на нешто што се случило (визуелно)

16

 • На страна и на десно: мислам на нешто што сум слушнал

17

 • Доле и на десно: Зборувам сам со себе

17

 • Нагоре и на лево: смислувам лага во слики

18

 • На страна и на лево: смислувам лага со зборови

19

 • Надолу и на лево: размислувам за нешто што сум направил.

20

 • Гледање право, замаглено: визуелно размислувам за нешто што сум направил

15

 1. Забележете дали личноста поцрвенува на лицето. Ако зборувате со некого и нивното лице поцрвенува, тие веројатно не се искрени или се нервозни (Забелешка: има луѓе кои се природно срамежливи и поцрвенуваат лесно пред луѓе).

slika 30

 

Овие правила важат за 75% од луѓето во светот. Другите 25% од луѓето го прават ова обратно. За да се дознае како очите на луѓето функционираат, поставете им неколку прашања за кои знаете дека ќе добиете точни одговори и ќе ги проучите очите. Со оваа способност вие сте на пат да станете детектор за лаги.

Анализата на однесување кај луѓето го проучува психологијата, но се изучува и со цел градење на ликови од страна на актерите.