11709839_10153290725676141_2983885734222182062_n

Група деца се обидуваат да преживеат во природа. Но, опасноста демне. Дали богатството ќе биде клетва или благослов?