м-р Кузман Кузмановски
режисер и сценарист

Кузман Кузмановски магистрирал на ФДУ во Скопје и се стекнал со звање магистер по филмска и ТВ -режија. Од 2002 до денес работи како самостоен уметник од областа на аудио-визуелните уметности (режисер,сценарист и продуцент). До сега има реализирано голем број филмски и тв проекти, а директор е и на два меѓународни филмски фестивали. Раководител е на филмското училиште Тинтири Минтири и основач на продуцентската куќа Аурипигмент од Скопје.

e-mail: kuzmankuzmanovski@gmail.com

Калина Кузмановска
продуцент

Калина Кузмановска , од 2002 до денес работи како продуцент во продуцентската куќа Аурипигмент и како ментор за работа со деца во училиштето Тинтири Минтири.

e-mail: kc.tintirimintiri@gmail.com

Учете од најдобрите

Соработници:

Горан Пајак Трифуновски

Александра Павлова

Ванчо Петрушевски

Легенда на македонското глумиште, сестран уметник, најдобар сликар меѓу актерите и најдобар актер меѓу сликарите…
Vanco-Petrusevski

Кети Илиевска

Прекрасна актерка, млада дама и стара пријателка на Тинтири Минтири…
Keti-Ilievska

Роберт и Мирјана Ристови

Актери со големи срца и таленти што несебично се даваат на најмладата и најверна публика…
Robert-Mirjana

Илија Илиоски

Мајстор за трансформации, актер со светла иднина…
Ilija-Ilioski

Ненад Нацев

Македонскиот Стивен Сегал, актер со Холивудски потенцијал…
nenad-nacev