Редовната програма на Тинтири Минтири е наменета за деца од 6 до 18 години. Часовите се одржуваат еднаш во неделата, а наставата е организирана како блок часови  (90 или 120 минути, зависно од возраста).

Цена на месечно членство: 1.500 денари.

Во цената е вклучено одржувањето на тековна настава и трошоци за редовни снимања.

Уплатата на месечно членство се врши најдоцна на 15-ти во месецот на жиро сметка на училиштето.

10% попуст за уплати за цела учебна година (8 месеци), 10% попуст на членство за две деца од исто семејство.

ПРИЈАВА ЗА АУДИЦИЈА 

2