Со малата група за неколку часа го снимивме шестото филмче со наслов “Порака”.

1

2

3

4

5

 

6

7