Фотографии од снимањето на вториот краток филм “Не за кого е речено, за кого е печено”. Малку глумење, малку пеење, малку смеење!

1

2

3

4

5

6