tm

објавува

КОНКУРС

за најдобро филмско сценарио изработено од деца на возраст од 6 до 14 години. Сценариото треба да биде најмногу до 10 страници формат А4, напишано со големина на фонт 12.

Сценаријата треба да се испратат на и-мејл kc.tintirimintiri@gmail.com и на адреса „В Мачуковски“ 17/1-1, заедно со следните податоци:

  • Име и презиме на автор
  • Возраст на автор
  • Училиште
  • Контакт телефон и мејл на родител

Предност при оценувањето ќе имаат сценарија со поучна и со комична содржина.

Сите сценарија што ќе содржат насилство и недоличен речник ќе бидат исклучени од конкурсот.

Рокот за апликации е 1 август 2015.

Сценариото што ќе биде оценето како најдобро ќе биде снимено со најсовремена филмска опрема во целосна продукција на Аурипигмент продукција од Скопје.

 

Повеќе информации на

078 30 21 61

kc.tintirimintiri@gmail.com