Активен, енергичен и полн со идеи, легенда на македонското глумиште, сестран уметник, најдобар сликар меѓу актерите и најдобар актер меѓу сликарите… ете таков е моментално највозрасниот активен актер во Македонија – Ванчо Петрушевски, кој заедно со Владо Дојчиновски, актерот кој стана препознатлив по новите изданија на Македонските народни приказни, гостуваа во Тинтири – Минтири и одговорија на бекрајно многу наши прашања. А се знае, ние си учиме од најдобрите!!!

1

2

3

4

5

6

7

8