Седмиот филм “Хајка” е снимен според сценарио на неколку членови од најмалата група. Дождот нè изненади и малку нè испрска, но не ни попречи додека снимавме на Водно.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11