Интензивната програма на Тинтири Минтири е наменета за деца од 9 до 18 години. Часовите се посетуваат еднаш во неделата блок часови  (120 минути). Снимањата се одвиваат во дополнителни однапред договорени термини. По потреба се организираат и дополнителни предавања. Наставата е збогатена со активности со актери, режисери, монтажери и други професионалци од областа на филмот и телевизијата.

Уписот во оваа програма се врши со посебна аудиција од страна на тимот на Тинтири Минтири.

Цена на месечно членство: 2.600 денари.

Во цената е вклучено посета на тековна настава и трошоци за снимања.

Уплатата на чланарината се врши најдоцна на 15-ти во месецот на жиро сметка на училиштето.

10% попуст за уплати на почетокот на годината за цела учебна година (8 месеци),  15% попуст за уплати за цела учебна година (8 месеци), 10% попуст на членство за две деца од исто семејство.

ПРИЈАВА ЗА АУДИЦИЈА 

 

4