jas ti toj

Филмското училиште Тинтири Минтири врши упис на нови членови од 6 до 18 години.

Сите заинтересирани можат да ја пополнат  ПРИЈАВАТА  или да испратат податоци  (име и презиме и возраст на дете и контакт податоци на родител) на нашиот мејл kc.tintirimintiri@gmail.com.

Повеќе информации за уписите на телефон 078 30 21 61.